opracowała: Małgorzata Kluj

 

CZŁOWIEK - CZAS - OTOCZENIE
Program zajęć plastycznych
dla uczniów kl. 4-6
(zajęcia pozalekcyjne)
Szkoła Podstawowa im. A Fiedlera
Zbąszyn 2005 r

 

WSTĘP

CELE KSZTAŁCĄCE I WYCHOWAWCZE

TECHNIKI PLASTYCZNE

RODZAJE ZAJĘĆ

TEMATYKA ZAJĘĆ

ROZKŁAD ZAJĘĆ

 


WSTĘP

Program zajęć plastycznych adresowany jest do uczniów kl. IV VI chcących zapoznać się z różnymi technikami plastycznymi oraz pogłębić swoją wiedzę z zakresu historii sztuki. Realizacja programu zaplanowana jest na jeden rok szkolny w ramach cotygodniowych, 1,5 godzinnych zajęć pozalekcyjnych. Treść programu podzielona została na trzy części tematyczne:
- osada prehistoryczna,
- moje miasto w dawnych czasach,
- miasto w przyszłości.
Do każdego z tych trzech tematów zaplanowane zostały cykle zajęć, podczas których uczniowie wykonają prace plastyczne nawiązujące do omawianych czasów. Każdy cykl zajęć zakończy wystawa prezentująca prace uczniów.
Jednym z celów programu jest ukazanie uczniom zmian jakim podlega człowiek i jego otoczenie od czasów najdawniejszych po nadchodzącą przyszłość.

 

CELE KSZTAŁCĄCE I WYCHOWAWCZE
- Wyrabianie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi z zakresu:
malowania, rysunku, rzeźby, grafiki.
- Poznanie nowych technik plastycznych.
- Poznawanie pojęć i terminów z zakresu sztuk plastycznych.
- Rozwijanie umiejętności z zakresu warsztatu plastycznego.
- Budzenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań plastycznych.
- Rozwijanie potrzeby aktywności twórczej.
- Rozwijanie zdolności twórczego myślenia.
- Zapoznanie z architekturą naszego miasta.

 

TECHNIKI PLASTYCZNE:
- malarstwo plakatowe,
- malarstwo akwarelowe,
- rysunek kredką,
- rysunek patykiem,
- rysunek ołówkiem,
- modelowanie w glinie,
- modelowanie papier-mache,
- modelowanie masy solnej,
- monotypia.

 

RODZAJE ZAJĘĆ:

·         - ćwiczenia z wyobraźni,

·         - studia z natury w plenerze,

·         - ćwiczenia rzeźbiarskie,

·         - ćwiczenia kompozycyjne.


TEMATYKA ZAJĘĆ:

 
I. OSADA PREHISTORYCZNA
1 .„Osada prehistoryczna”
rysunek pastelami.
2.”Człowiek prehistoryczny”- wycinanka na sztywnym kartonie z podstawką.
3 .„Zwierzęta towarzyszące człowiekowi”
technika jak wyżej.
4.Przedmioty codziennego użytku
gliniane naczynia, modelowanie gliny.
5.Domostwa prehistoryczne (szałasy
chaty) konstrukcje przestrzenne materiały różne.

 


II. MOJE MIASTO W DAWNYCH CZASACH
1 .„Moje miasto”
patyk tusz, akwarela.
2.”Średniowieczna postać”
drut, papier-mache.
3.Zbąszyński rynek:

a. szkic elewacji frontowych kamieniczek i fasady kościoła zajęcia w plenerze, ołówek;
b. wykonanie płaskich kartonowych elewacji frontowych kamieniczek i kościoła
karton, farby plakatowe.

4.”Sredniowieczny kram”- wykonanie z masy solnej towarów do kramu.

 


III. MIASTO W PRZYSZŁOŚCI
1 .Moje miasto dzisiaj:

a. ”Moja droga do szkoły”- wyznaczanie tras na mapie miasta, dyskusja co mi się podoba, a co mnie denerwuje podczas drogi do szkoły . Wyszukiwanie skrótów miedzy dwoma znanymi miejscami w mieście.
b. Wizyta w UMiG i obejrzenie planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

2.”Miasto w przyszłości”- collage.
3 .„Mieszkaniec miasta przyszłości”
glina, farby.
4. Pojazdy przyszłości
projekty na kartkach ( patyk tusz) lub formy przestrzenne (materiały różne).
5. Domy z przyszłości formy przestrzenne, karton.
6.”Fantastyczne rośliny”
formy przestrzenne z drutu, kartonu, gazet, osadzone w donicy (zalane gipsem).

ROZKŁAD ZAJĘĆ:

 
WRZESIEŃ
- Zajęcia organizacyjne ( omówienie programu, technik plastycznych, spraw organizacyjnych).
- Osada prehistoryczna : wprowadzenie do tematu, rysunek pastelami.
- Człowiek prehistoryczny :wykonanie postaci z uwzględnieniem charakterystyki wyglądu ludzi pierwotnych, płaska postać z kartonu z podstawką do ustawienia.
- Zwierzęta towarzyszące człowiekowi: wykonanie postaci zwierząt, technika taka sama jak w przypadku postaci człowieka.


PAŹDZIERNIK
- Człowiek i zwierzęta: wykańczanie prac.
- Przedmioty codziennego użytku: gliniane naczynia, modelowanie w glinie.
- Przedmioty codziennego użytku c.d.
- Domostwa prehistoryczne: wykonanie przestrzennych prac z różnych materiałów (wielkość domostw dostosować do wysokości postaci kartonowych).


LISTOPAD
- Domostwa prehistoryczne c.d.
- Osada prehistoryczna; przygotowanie wystawy.
- Moje miasto: szkic ołówkiem w plenerze kamieniczek i kościoła.
- Moje miasto: patyk tusz, akwarela.


GRUDZIEŃ
- Średniowieczna postać: formowanie postaci z drutu i obklejanie papier- mache.
- Średniowieczna postać: c.d.( malowanie postaci).
- Zbąszyńskie kamienice i fasada kościoła: wykonanie płaskich kartonowych fasad kościoła i kamienic (wysokość ok. 100cm), farby plakatowe.


STYCZEŃ
- Zbąszyńskie kamienice i fasada kościoła: c.d. wykańczanie prac.
- Średniowieczny kram: wykonanie towarów do kramu z masy solnej.
-Średniowieczny kram: c.d. malowanie farbami wysuszonej masy solnej.


LUTY
- Moje miasto w dawnych czasach: przygotowanie wystawy.
- Moje miasto dzisiaj moja droga do szkoły: zajęcia z wykorzystaniem mapy miasta, wyszukiwanie skrótów miedzy dwoma znanymi miejscami w mieście.
- Wycieczka do UMiG w Zbąszyniu: obejrzenie planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

6
KWICIEŃ
- Miasto w przyszłości: collage.
- Mieszkaniec miasta przyszłości: modelowanie postaci z gliny.
- Mieszkaniec miasta przyszłości: malowanie farbami glinianych postaci.
- Domy z przyszłości: formy przestrzenne, materiały różne (brystol, plastik, farby, papier kolorowy itd.)


MAJ
- Pojazdy z przyszłości: projekty tuszem na kartce lub formy przestrzenne.
- Fantastyczne rośliny: forma przestrzenna ( brystol, gazety, drut, doniczka, gips)
- Fantastyczne rośliny: c.d. malowanie farbami ukształtowanych i wysuszonych form.
- Miasto przyszłości : przygotowanie wystawy.


CZERWIEC
- Tańcząca postać: monotypia.
-„Nad jeziorem”: plener
( farby plakatowe).
- Podsumowanie zajęć: co najbardziej utkwiło mi w pamięci?- przedstawianie swoich opinii.